Tuyển dụng

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/09/6-bi-quyet-lam-viec-hieu-qua.jpg

Bạn có bao giờ để ý rằng có những người dường như làm được hàng núi công việc mà lúc nào cũng tỏ ra...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/09/5-ky-nang-quan-ly-cong-viec-5.jpg

Bạn đang đau đầu với hàng tá công việc mỗi ngày? Bạn phải thức đến 2,3 giờ sáng chỉ để viết báo cáo? Bạn...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/09/5-ky-nang-mem-can-thiet-1.jpg

Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò then chốt quyết định công việc của bạn có thành công hay không....