Tuyển dụng

Trao cơ hội việc làm, vị trí, trách nhiệm và thu nhập không giới hạn cho bạn – dù bạn là ai!

Môi trường làm việc

———————————

DVA GROUP xây dựng một môi trường làm việc thoải mái, văn phòng hiện đại, trở thành “Ngôi nhà thứ hai” của mọi nhân sự.

Chính sách đãi ngộ

——————————–

DVA GROUP có chính sách đãi ngộ nhân sự tốt, chế độ lương, thưởng phù hợp với năng lực, không giới hạn thu nhập.

Cơ hội thăng tiến

—————————–

Nhân sự có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo chuyên sâu các kỹ năng. Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

“Bạn đến đây là một nhân tố sẽ giúp tôi và Công ty chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Hãy vững tâm, bền trí!”

Chủ tịch tập đoàn Lê Thế Hai

DVA GROUP: "BẠN HỎI - CHÚNG TÔI TRẢ LỜI"
ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN