Công việc

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-4.jpg

Đáp ứng yêu cầu công việc, tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng nhân viên Sale. Thu nhập hấp dẫn, hoa hồng cao, phúc lợi...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-9.jpg

Bạn đang tìm công việc với mức thu nhập hấp dẫn? Đừng bỏ qua cơ hội việc làm tại tập đoàn DVA GROUP với vị...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-6.jpg

Tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự. Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn. Quyền lợi và chế độ...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-5.jpg

Đáp ứng yêu cầu công việc, tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh. Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn, phúc...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-8.jpg

Tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng nhân viên Telesale. Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn. Quyền lợi và chế độ lương thưởng tốt....

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-7.jpg

Tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng. Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn. Quyền lợi và chế độ...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-2.jpg

Tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng quản lý cửa hàng. Thu nhập cao, quyền lợi và chế độ lương thưởng hấp dẫn. Thu nhập...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-21.jpg

Do yêu cầu công việc, DVA GROUP cần tuyển dụng Chuyên viên Dựng phim (Video Editor) với nhiều quyền lợi vô cùng hấp dẫn....

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-20.jpg

Tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer) với lương thưởng cùng quyền lợi vô cùng hấp dẫn....

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-10.jpg

Đáp ứng yêu cầu công việc, tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng thêm nhân viên kế toán, tài chính với thu nhập hấp dẫn. ...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-17.jpg

Tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng nhân viên lễ tân, làm việc cho Hệ thống Viện thẩm mỹ DIVA trên toàn quốc. Lương thưởng...

https://dvagroup.vn/wp-content/uploads/2020/08/tuyen-dung-dva-group-16.jpg

Tập đoàn DVA GROUP tuyển dụng chuyên viên tư vấn cho Viện thẩm mỹ DIVA. Chế độ phúc lợi và lương thưởng hấp dẫn....