Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ THẾ HAI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ Tên: Lê Thế Hai

Năm Sinh: 1991

Quốc Tịch: Việt Nam

“Thành công là mang đến giá trị cho xã hội

Chứ không phải lợi nhuận mang về”

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông PHẠM HIỀN NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG VIỆN THẨM MỸ DIVA

Ông LÊ HOÀN NAM

Phó Tổng Giám đốc

GIÁM ĐỐC

Ông VÕ ĐỨC TÁM

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG KIÊM GIÁM ĐỐC NHA KHOA QUỐC TẾ DAISY CẦN THƠ

Bà ĐINH THỊ THU HÀ

GIÁM ĐỐC KINH DOANH HỆ THỐNG VIỆN THẨM MỸ DIVA, BAN HỌC VỤ, DIVA ACADEMY TÂN BÌNH, DIVA ACADEMY BÌNH DƯƠNG

Ông NGUYỄN TẤN PHÁT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LABO 5D

Ông HOÀNG QUỐC HÒA

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

Bà LẠI THÚY HÀ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐA KHOA PHƯƠNG NAM

Ông NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG

GIÁM ĐỐC MARKETING

Bà QUÁCH THỊ TRANG ANH

TRỢ LÝ THỨ HAI CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG HỆ THỐNG VIỆN THẨM MỸ DIVA

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ
Maps