Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ THẾ HAI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ Tên: Lê Thế Hai

Năm Sinh: 1991

Quốc Tịch: Việt Nam

“Thành công là mang đến giá trị cho xã hội

Chứ không phải lợi nhuận mang về”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM HIỀN NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông VÕ ĐỨC TÁM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà ĐINH THỊ THU HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Bác sĩ NGUYỄN XUÂN HÒA

GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯƠNG NAM

Bà VŨ THỊ QUYÊN

GIÁM ĐỐC CHUỖI CUNG ỨNG

Bà TRẦN THỊ TRÚC LY

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHU VỰC MIỀN TÂY

Ông LÊ HOÀN NAM

QUYỀN GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHU VỰC MIỀN TRUNG

Bà TRỊNH KIỀU TRINH

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH MIỀN NAM 1

Ông NGUYỄN TẤN PHÁT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LABO 5D

Bà VŨ HOÀNG MỸ LINH

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH HỆ THỐNG NHA KHOA QUỐC TẾ DAISY ĐÀ LẠT

Bà LÊ THỊ HẰNG

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH HỆ THỐNG NHA KHOA QUỐC TẾ DAISY BÌNH DƯƠNG

Ông HOÀNG QUỐC HÒA

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

QUẢN LÝ
Image
Trần Thị Thảo Trang
QUẢN LÝ VÙNG
Image
Trịnh Thị Quang
QUẢN LÝ VÙNG
Image
Nguyễn Ánh Tuyết
QUẢN LÝ VÙNG
SƠ ĐỒ NHÂN SỰ
Maps